Nutrition

Beskrivelse: 

Eleven velger et “alderstrinn” de vil fokusere på (små barn, ungdom, eldre). Lage en beskrivelse av hva slags mat som er riktig og viktig for denne aldersgruppen og hvorfor. Man kan også fokusere på kosthold for mennesker som trenger en spesiell diett på grunn av sykdommer (hjerte-kar, diabetes f.eks). Det kan være en skriftlig beskrivelse, eller evt en PP-presentasjon med fokus på muntlige ferdigheter.

Eleven må tenke gjennom på forhånd hvilken aldersgruppe han vil jobbe med, og ha med seg aktuelle kilder til timen. PC er nødvendig.

Lærer har gjort klart vurderingskriterier og sørget for at litteratur/bibliotek er tilgjengelig.

  1. Valg av alder
  2. Innhenting av fakta
  3. Skrive tekst, finne bilder, lage PP
  4. Øve på evt fremføring
  5. Fremføring i klassen, evt kun for lærer

Dersom elevens nivå er under middels, kan teksten være i stikkordsform med illustrasjoner til.

Eleven kan beskrive han gjorde for å komme i gang med oppgaven. Var det vanskelig? Hva gjorde han hvis han sto fast? Hva gjorde at han evt kom videre?

Sluttvurdering kan foregå i dialog mellom lærer/elev og ende opp i en tallkarakter eller høy/middels/lav måloppnåelse. Eleven kommer med forslag til egen karakter, og lærer setter endelig karakter.

Eating Habits (s65-69 i At Work 1 helse- og sosialfag, Rugset, Stenersen Ulven)