Sporing av rovdyr

Beskrivelse: 

Tverrfaglig undervisningsoppleg i fagene prosjekt til fordypning-reindriftsfaget, kroppsøving og samfunnsfag.

Mål: Lære å spore, gjenkjenne og registrere rovdyr i et reinbeiteområde

Ressurser

Microsoft Office document icon Download FYR.doc (26.5 KB)