Redesign

Beskrivelse: 

På forhånd er det nødvendig at programfaglærer har gjennomgått emnet redesign og naturfaglærer har drøftet problemstillinger rundt temaet.

Elevene skal uttrykke seg skriftlig ved å informere og drøfte temaet redesign.

Sluttproduktet er en artikkel som (kan) vurderes med karakter.

Laget av Linn Økland(norsklærer), Heidrun Framnes(programfaglærer), Ingunn Abrahamsen(programfaglærer), Bjarne Sørensen( naturfaglærer) og Eivind Rygh (naturfaglærer).

Ressurser