Tools and workshop

Beskrivelse: 

Dette opplegget er ment for Elektro, men kan også brukes på TIP. Hvis opplegget skal brukes på TIP må verktøy og nettstedene tilpasses programfaget for TIP.

Fokus i opplegget er at elevene skal kunne lære seg engelske navn på de verktøy som de bruker til vanlig. De skal også lære seg å søke opp slike navn på internett, på nettsteder der man kan forvente at en elektriker kan bruke. Til slutt skal man kunne visualisere sine arbeidsplasser gjennom å kunne oversette denne visualiseringen til skriftlig og så til muntlige oppgaver.

Lærer bør forsikre seg om at elevene har begynt å bli kjent på skolens verksted, samt at de har begynt å bli kjent med de grunnleggende verktøyene som en bruker i faget.

Generelle læringsmål fra lærerplan elektro.

 • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i elektrofag innebærer å forholde seg til kunder, kolleger og fagfolk fra andre fagområder.
 • Å kunne bruke digitale verktøy i elektrofag innebærer å foreta informasjonssøk og produksjon av teknisk underlag på systemer og enheter. Digitale verktøy brukes også til programmering, konfigurering og feilsøking.
 • Eleven skal lære engelske navn på verktøy som de bruker i faget.
 • Eleven skal kunne skrive en tekst basert på sin tegning og beskrive denne muntlig.
 • Eleven skal bruke nettsider som inneholder informasjon om relevante verktøy.

Generelle læringsmål fra læreplan engelsk

 • Digitale ferdigheter i engelsk er å kunne bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen, kommunisere på engelsk og tilegne seg relevant kunnskap i engelskfaget.
 • Eleven skal bruke nettsider som inneholder informasjon om relevante verktøy.
 1. Get an A3 paper from your teacher.
 2. Draw your workshop on an A3 sized piece of paper from your teacher or alternatively by using a drawing tool on your computer.
 3. Name the items in your workshop. Show us where you can find your tools and name them. Follow the link, find the tools and name them in English:
 4. http://www.harborfreight.com/ or http://www.mscdirect.com/
 5. Using your drawing, describe what your workspace looks like using your own words. Write at least one paragraph.
 6. Compare your drawing and your description with another pupil’s.

Alternative follow-up assignment:

7. Draw your perfect electrician’s workshop.

8. Write a paragraph where you justify your design decisions.

9. Read your perfect design paragraph to another pupil. Have your partner draw it based on your description. Compare that drawing with your perfect brilliant design.

Budgetassignment by Ingeborg Haugen

Alternative follow-up assignment:

 1. Draw your perfect electrician’s workshop.
 2. Write a paragraph where you justify your design decisions.
 3. Read your perfect design paragraph to another pupil. Have your partner draw it based on your description. Compare that drawing with your perfect brilliant design.

Be eleven reflektere over hvor mye penger de vil trenge for å starte en bedrift på egen hand. Hvilke produkter ville de trenge og hvor mye ville de trengt i startkapital.

- A3 sized piece of paper or alternatively use a drawing tool on your computer.

- Your workshop