Home Cinema

Beskrivelse: 

Opplegget er opprinnelig en modul i data- og elektronikkfaget som har blitt oversatt til engelsk. Så langt som mulig underviser programfaglærer om emnet på engelsk, med støtte fra engelsklærer. Elevenes sluttprodukt framføres på engelsk. Arbeidet med elevenes presentasjoner foregår både i programfag- og engelsktimene.

Læringsmål:

  1. know the structure of a home theatre
  2. explain what surround sound means and which loudspeaker systems are used to get that sound
  3. explain the structure and behaviour of electro-dynamic loudspeakers and multichannel speakers
  4. explain terms linked to home theatre amplifiers and different technologies for TVs and projectors
  5. explain different technologies for storing movies and music, such as CD-, DVD- and Blue Ray- discs, and the difference between CD- and Blue Ray -players
  6. explain streaming and streaming equipment
  7. describe how different cables and connectors are used in sound and movie systems, and have knowledge about different interfaces
  8. install a home theatre

Emnet gjennomgås på generell basis i programfag (ca.to timer). Elevene får så ansvaret for å forske på og presentere et spesifikt emne innenfor hovedområdet. Dette bruker de ca. tre programfagtimer og tre engelsktimer på. Om mulig stikker engelsklærer og programfaglærer innom hverandres timer og veileder på sitt fagområde. Ca. to timer brukes til å fremføre presentasjonene. Svake elever bør tildeles «enklere» emner eller delemner.

Elevene kan skrive logg/refleksjonsnotat hvor de noterer hvor de finner ressurser, hva de har lært etter hver økt, hvilke problemer de møter og hvordan de blir løst. Etter presentasjonene kan elevene gi hverandre uformell vurdering i form av positive muntlige kommentarer.

Underveisvurdering gis kontinuerlig av lærere i arbeidsprosessen.

Sluttvurdering: To karakterer gis; En i programfaget og en i engelsk. Programfaglærer gir vurdering på innhold, engelsklærer gir vurdering på språk. Begge vurderer presentasjonens form.

Lærebok i data- og elektronikksystemer:

Fosbæk m.fl.: Data og kommunikasjon

Kap. 10 Hjemmekinoanlegg. (Om høyttalere, hjemmekinoforsterkere, visning av bilde på TV-skjerm; LCD- TV, plasma-TV, visning av bilde på lerret, prosjektorer, DVD, Blu-Ray, koblingsmateriell, installasjon, TV i framtiden.)

Teknisk ordbok