Vekstfaktor og busspriser

Beskrivelse: 

Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne. Leverandør: NKI-forlaget.
Lisens: CC-by-nc-sa

Læringsmålene for denne oppgaven er å regne prosentvis økning og nedgang med vekstfaktor. Eleven kan regne i små grupper eller alene.

Oppgaven kan med fordeles på to økter a 60 minutter. Den ene med prosentvis økning og den andre med prosentvis nedgang. Mange like oppgaver så eleven får drillet metoden.

Til denne oppgaven trenger elvene kalkulator i tillegg til blyant og papir. Denne oppgaven er fin å løse med excel istede for å bruke kalkulator.