Prøysen i klasserommet

Beskrivelse: 

Foto: Ivar Aaserud, NTB/Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa

 Elevene jobber med novella "Gammal gjeld" fra novellesamlingen Dørstokken heme av Alf Prøysen. De finner først informasjon om Prøysen på hjemmesida til Prøysenhuset, deretter gjennomgår lærer kjennetegn ved novellesjangeren, og elevene skriver ned det som blir gjennomgått i et tokolonnenotat. Deretter leses novella høyt, og elevene jobber med spørsmål til teksten. 

Opplegget baserer seg mye på bruken av tokolonnenotat, samt samtaler om tekst i grupper og i klassen. De skal også drive med informasjonshenting fra samme kilde. Ønsker man en kreativ etteraktivitet, kan elevene lage en digital historiefortelling basert på tematikken eller handlingen i novella, eller de kan lage ei forside til novella, ved å bruke for eksempel Microsoft Publisher. Gjennom å arbeide med dette opplegget, øver elevene opp evner til å samtale om tekst, lete etter informasjon på nett og skrivetrening. Opplegget kan vurderes med karakterer, ved at man måler deltakelse eller samler inn heftene i etterkant av arbeidet.

Muntlig vurdering av deltakelse underveis i opplegget, eller lærer samler inn heftene for å se på skriftlige ferdigheter. Vurderingskriterier avtales med elevene.

PC, skrivesaker.