Treverk som byggemateriale, energibærer og fornybar ressurs

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegg for yrkesretting av naturfag mot bransjelære/ produksjon i bygg og anleggsteknikk. Treslagenes bruksområder og egenskaper, treverk som fornybar ressurs og energibærer, avfallshåndtering

Teori, forsøk og elevoppgaver.