Energi: Inntak og forbruk

Beskrivelse: 

Forsøket tar for seg energiinnhold i gulrot og potetgull.

Regne ut aktivitet som må til for å forbruke den energi som er i potetgull og gulrot.

Introduserer tema.

Dele i grupper 2-4 elever.

Veie opp 10g potetgull og 10g gulrot.

Rapport leveres: Godkjent / Ikke godkjent

Gulrot, potetgull, stol, stoppeklokke, kalkulator, vekt.