Engelsk nyhetsreporter/journalist

Beskrivelse: 

I mange medieyrker må man kommunisere via internett som reportere/journalister osv. via videokonferanse, chat, mobil, sosiale medier osv. Dette gjelder spesielt hvis man jobber i et internasjonalt selskap er nyhetsreporter i krig eller man skal dekke en nyhetshendelse på direkten på tv osv.

Forslag til scenario:

- Krigsreporter i utlandet

- tv-reporter for en engelskspråklig tvkanal

- Dekke en fødsel i dyrepark

- Dekke en begivenhet i et engelskspråkelig land (feks. USA, Storbritannia)

- Snakke med en kunde i utlandet

Oppgave:

- Elevene blir delt inn i grupper på 2-3 hvor de velger selv/trekker et tema/scenario. Oppgaven blir å dekke/presentere en nyhetssak på engelsk hvor de enten snakker på engelsk med hverandre gjennom en digital kanal, eller at de spiller roller som feks. journalist og reporter. Her kan man variere på mange måter.

Plan:

  1. Velge/trekke ulike scenarioer som skal dekkes "på direkten" via webkamera/mobil/annet videoutstyr.
  2. Lage forhåndsspørsmål/mal til intervjuet/samtalen
  3. Gjennomføre intervju/samtale ved bruk av kamera/skype/mobil osv.
  4. Bearbeide materialet
  5. Vise frem for klassen/skrive nyhetsartikkel (eller begge)

Kan kombineres med mediefag - tverrfaglig

- Skrive en nyhetsartikkel

- Lage en video

- fremføring for klassen (videofremføring på prosjektor feks.)

PC med webkamera/mobiltelefon/kamera

PC, mobil, videokamera, internett

Skype/annet videokonferanseprogram

Evt: (avansert)

- Bluescreen/greenscreen (elevene kan plassere et bilde fra et annet land el. i bakgrunnen)