Tea & Sandwiches

Beskrivelse: 

Opplegget har en hoveddel innenfor kulturkunnskap/mat i UK, hvor vi lager og serverer te og tradisjonelle, små sandwicher. Maten merkes med ingredienser etter at vi har diskutert forskjellige dietter. Oppskriftene er beregnet på 8 små biter, og kan brukes som omgjøringsoppgaver (matematikk). Innøving av fraser i forbindelse med servering av te hører også med. Til avslutning skal elevene skrive en rapport hvor de gjør rede for prosessen, gir en egen vurdering og foreslår forbedringer.

1 time: Presentasjon av oppgaven, deling i grupper og gjennomgåelse av oppskrifter, snakke om grunner for dietter

2 timer: Lage mat, skrive kort med ingredienser, spise og drikke te.

1 time: Skrive rapport

De to oppskiftene som kanskje er de mest tradisjonelle, (cucumber, tuna) slo ikke veldig godt an blant mine elever, så det kan være verdt å diskutere "liker ikke" i forhold til vanlig høflighet og å spise ny mat/mat man ikke har laget selv. Som forberedende tekst leste vi Eating Habits fra Rugset, Stenersen og Ulven: At Work 1, Helse- og sosialfag

Kjøkken, matvarer til sandwichene, te, melk, sukker, små pappskiver/trestikker til ingrediensliste (små britiske flagg)