Bordkledning

Beskrivelse: 

Oppgaven er en av flere matematikkoppgaver som er laget i en samarbeidsgruppe mellom to programfaglærere og en matematikklærer. Oppgaven tar utgangspunkt i en "bod" som elevene skal løse læringsoppdrag til i samtlige moduler på Bygg- og Anleggsteknikk. Oppgaven kan selvfølgelig løses uten at elevene nødvendigvis har kjennskap til "boden", da oppgaven inneholder alle opplysningene som trengs.

Elevene skal her kle en endevegg med stående kledning, og må i den forbindelse løse ulike oppgaver:

- Beregne avstand mellom underliggerne på kledningen.

- Regne arealet av veggen,

- Beregne antall løpemeter per kvadratmeter, samt hvor mye som må bestilles totalt dersom man regner med 10% svinn.

- Beregne den totale prisen.

Oppgaven kan naturlig nok utvides enda mer hvis ønskelig.

Laget av Maria Therese Kirkerud (matematikklærer), Asbjørn Lura (programfaglærer) og Bernt Soland (programfaglærer).

Ressurser

Ark med arbeidsoppgaver, skrivesaker, kalkulator