Grunnmuren

Beskrivelse: 

Oppgaven er en av flere matematikkoppgaver som er laget i en samarbeidsgruppe mellom to programfaglærere og en matematikklærer. Oppgaven tar utgangspunkt i en "bod" som elevne skal løse lærinsgoppdrag til i samtlige moduler på Bygg- og Anleggsteknikk. Oppgaven kan selvfølgelig løses uten at elevene nødvendigvis har kjennskap til denne "boden", da oppgaven inneholder alle opplysningene som trengs.

Elevene skal her støpe grunnmuren til boden, og må i den forbindelse løse ulike oppgaver:

- Beregne antall kubikkmeter med betong (inkluderer omgjøring mellom enheter).

- Løse oppgave med massetetthet.

Oppgaven kan selvfølgelig utvides ytterligere.

Laget av Maria Therese Kirkerud (matematikklærer), Asbjørn Lura (programfaglærer) og Bernt Soland (programfaglærer).

Ressurser

Ark med arbeidsoppgaver, skrivesaker, kalkulator