Mur av teglstein

Beskrivelse: 

Oppgaven er en av flere matematikkoppgaver som er laget i en samarbeidsgruppe mellom to programfaglærere og en matematikklærer. Oppgaven tar utgangspunkt i en "bod" som elevene skal løse læringsoppdrag til i samtlige moduler på Bygg- og Anleggsteknikk. Oppgaven kan selvfølgelig løses uten at elevene har kjennskap til boden, da oppgaven inneholder alle opplysningene som trengs.

Elevene skal her mure den ene langveggen av teglstein, og må løse ulike oppgaver knyttet til dette:

- Tegne en skisse i gitt målestokk.

- Beregne areal, antall teglstein som går med, samt mengde mørtel.

- Beregne svinn, og dermed utføre noe prosentregning.

Oppgaven kan selvfølgelig utvides ytterligere.

Laget av Maria Therese Kirkerud (matematikklærer), Asbjørn Lura (programfaglærer) og Bernt Soland (programfaglærer).

Oppgaveark, linjal, skrivesaker, kalkulator