Fliselegging

Beskrivelse: 

Oppgaven er en av flere matematikkoppgaver som er laget i en samarbeidsgruppe mellom to programfaglærere og en matematikklærer. Oppgaven tar utgangspunkt i en "bod" som elevene skal løse læringsoppdrag til i samtlige moduler på Bygg- og Anleggsteknikk. Oppgaven kan selvfølgelig løses uten at elevene nødvendigvis har kjennskap til boden, da oppgaven inneholder alle opplysningene som trengs.

Elevene skal her fliselegge et gulv, og må i den forbindelse løse ulike oppgaver:

- Tegne en skisse i gitt målestokk.

- Beregne antall fliser, samt beregne avstand slik at disse blir sentrerte i rommet.

- Prosentregning.

- Regne med blandingsforhold knyttet til flislimet.

Oppgaven kan selvfølgelig utvides ytterligere.

Ressurser

Oppgaveark, linjal, skrivesaker, kalkulator