Stakittgjerde

Beskrivelse: 

Oppgaven er en av flere matematikkoppgaver som er laget i en samarbeidsgruppe mellom to programfagslærere og en matematikklærer. Oppgaven tar utgangspunkt i en "bod" som elevene skal løse læringsoppdrag til i samtlige moduler på Bygg- og Anleggsteknikk. Oppgaven kan selvfølgelig løses uten at elevene nødvendigvis har kjennskap til boden, da oppgaven inneholder alle opplysningene som trengs. Elevene skal her sette opp et stakittgjerde rundt en gitt tomt, og må løse ulike oppgaver i forbindelse med dette:

- Beregne ønsket avstand mellom henholdsvis gjerdestolpene, spikerslagene og kledningsbordene.

- Enkel brøkregning.

- Regne ut den totale mengden materiale, inkludert noe prosentregning.

Oppgaven kan selvfølgelig utvides ytterligere.

Laget av Maria Therese Kirkerud (matematikklærer), Asbjørn Lura (programfaglærer) og Bernt Soland (programfaglærer).

Ressurser

oppgaveark, linjal, skrivesaker, kalkulator