Create your identity

Beskrivelse: 

Elevene skal konstruere en engelskspråklig identitet. De skal lage et logisk liv til denne personen, formalia som navn, adresse, utdanning, jobb, familie, men også ta med hendelser. Elevene skal på "Blind Date" på kafé med sin person, og må forberede seg på å ha noe å snakke om fra livet sitt. De kan ha så mange forskjellige dater som tiden tillater.

Læringsmål: Føre en samtale på engelsk. Bruke bakgrunnsstoff fra engelskspråklig verden i samtalen.

Grunnleggende ferdigheter: Lesing, skriving, muntlig aktivitet, digitale ferdigheter.

Ressurser: Tilgang til internett

Forberedelse:

Kort innledning fra læreren om hva det vil si å bygge opp et logisk liv. Elevene kan finne navn og adresser til byer, gater, skoler, arbeidsplasser for å gjøre karakteren troverdig. TV-kanaler, nyheter fra landet/stedet for å konversere.

Plan for opplegget:

Etter kort innledning får elevene 1-2 time på å lage sin karakter. De skal også forberede seg på å samtale om dette, stille spørsmål til "daten" og fortelle om seg selv til "daten"

Differensiering: Lettere: Gi elevene omriss av et ansikt, og be dem fylle ut om dette ansiktet. Lag punkter elevene skal fylle ut, f.eks:

  • Name:
  • Age:
  • Place of birth:
  • Today's address:
  • Education:
  • Family:

Så prøver de å fylle ut dette, litt mer info på hvert punkt.

Vanskeligere: Be elevene finne ut mer konkret info om livet for en person i dette landet, f.eks: En amerikansk person: Finn karaktersnittet for å komme inn på det universitetet han/hun har gått på. Hvilke regler for fødselspermisjon eller ferie er vanlige i landet? Lønnsnivå på denne jobben? Klima?

Oppfølging: Karakteren kan følge elevene gjennom hele skoleåret ved at de får i oppgave å bruke den. F.eks: Karakteren din har fått barn. Skriv en tekst om hvordan dette påvirker livet til familien. Eller: Karakteren din skal bygge hus / flytte / bytte jobb / dra på ferie - her kan mål fra programområdet knyttes til karakteren, i både muntlig og skriftlig aktivitet.

Kommentar: Jeg har gjennomført "Blind Date" på flere forskjellige måter. Den morsomste var kanskje da vi var på overnattingstur på ei hytte og elevene satt ute og snakket engelsk med "fremmede" hele dagen. Det var også bra når vi hadde to som "datet" og resten av klassen var tilhørere, da fikk vi en del skuespill også. Elevene syns det var litt skummelt, men de gjennomførte. Da hadde alle en date.

PC og tilgang til internett