Pre-writing and written activity

Beskrivelse: 

Opplegget er en skriveprossess hvor elevene først starter med enkle førskrivingsaktiviteter for deretter å jobbe med å skrive en lengre tekst.

Bruk PowerPoint-presentasjonen for å gi elevene innspill til hva de kan skrive om. Gå veien om korte, konkrete spørsmål til tankekart til egenprodusert sammenhengende tekst

Læringsmål: Skrive en lang sammenhengende tekst med logisk oppbygging og variert språk.

Grunnleggende ferdighet: Skriftlig og muntlig aktivitet

Forberedelse: Bruk vedlagte PPP eller lag din egen ut fra evt tema. Snakk med elevene om variasjon av språket.

Plan for opplegget: Se på PowerPoint-Presentasjonen og bruk 1-2 timer på pre-writing aktivitetene. Bilde nr 1 kan gjøres muntlig.

For differensiering:

  • Enklere: Elevene skriver om bilde 1 eller 2.
  • Vanskeligere: Ta med krav til innhold og lengde etter tema og nivå.


Oppfølging:
Snakke med elevene om de ønsker starthjelp for skriveoppgaver, så variere hjelpa, bruk heftene "I skrivende stund" og "Skriving i FYR" fra skrivesenteret for inspirasjon. Kan lastes ned eller bestilles fra www.skrivesenteret.no

Vurdering:

Læreren tar inn det skriftlige arbeidet og retter det. Tilbakemelding gis og diskuteres.

Kommentar:

Jeg har gjennomført dette 2 ganger, og bilde nr 1 var veldig bra til å sette i gang aktivitet. Det gjorde vi i fellesskap. Bilde nr 2 ble til ei innlevering, den fungerte også bra. Bilde nr 3 ble for vanskelig, tror jeg, eller elevene var rett og slett lei av å jobbe med "det samme"

Kilder:

- Ginni Lisa Gjertsen sitt undervisningsopplegg http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/3590

- "I skrivende stund" Hefte fra Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

- www.skrivesenteret.no

PC, projector og PowerPoint-presentasjonen for skriveprosessen