Fritidsaktiviteter for tenåringer

Beskrivelse: 

Elevene lager «stands» og brosjyrer. De skal presentere en eller flere brosjyrer der de beskriver hva ungdom med ulike interesser kan gjøre av aktiviteter sommer- og/eller vinterstid i sitt nærmiljø. Presentasjonen bør overtale ungdommer til å bli med på aktivitetene.

Metoden er hovedsakelig samarbeidslæring. Aktuelle læringsmål er muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk, og muntlig kommunikasjon. I denne prosessen vil elevene kunne utvikle et bredt generelt og faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram. Brosjyren skal lagers i Microsoft Publisher for å dekke digitale ferdigheter. Kundebehandling blir en sentral utfordring når elevene presenterer sine «stands».

Topic: “What to do in your leisuretime”, either during summer or winter

Choose ONE of the topics below:

  1. What to do for teenagers who love nature and socializing? You might want to include guided tours in the mountains, skiing, hiking, beach or forest activities, botanic, geography etc.
  2. What to do for teenagers who love sports? You might want to include your favorite sport activity, sport clubs, sport facilities, extreme sport possibilities, golf, paragliding, bungee jumping, diving, skiing, football etc.
  3. What to do for teenagers who love music and concerts? You might want to include concert halls, clubs, local musicians, bands, other facilities linked to music etc.

What to prepare for each group (groups of 4 will be fine)

  1. Make a brochure using Microsoft Publisher. Your brochure must include activities, location, distances, costs, facts, pictures etc.
  2. Make a vocabulary list
  3. Posters to persuade teenagers to join your activities

Skriftlig vurdering av brosjyrens layout og tekst er mulig.

Muntlig vurdering av elevenes presentasjoner og evne til å markedsføre sin aktivitet er også mulig.

Microsoft publisher, plakater