Guided tour of the workshops

Beskrivelse: 

Prosjekt for 1TP.

Dette gjøres kun i engelsktimene (såfremt verkstedene er ledige på den tiden). Elevene skal guide engelsklæreren rundt verkstedene, og de har hver sine "stasjoner" som de skal fortelle om. Elevene var selv med på å sette opp hvilke områder som er aktuelle. Elevene jobber i par, og to par fokuserer på HMS og utdanning/karrieremuligheter i stedet for verksted. Dette presenteres som en tradisjonell klasseromspresentasjon.

Som forberedelse trener de på vokabular som har med verktøy og verksted å gjøre, gjerne gjennom spill. I tillegg får de tid til å forberede seg i verkstedet å forhånd.

Muntlig karakter.

Verksted (metall og/eller tre)