Arbeid med novelle

Beskrivelse: 

Arbeid med leseforståing og verkemiddel i novelle. Høver som del av eit større arbeid med novelle.

Lese novella "Renslighet er en dyd" av Kim Småge ( - står mellom anna i Signatur2). Etter som ein les markerer ein på avtalte stader i teksten på relasjonsskjemaet. Kan gjere det så enkelt som å markere på botnen av kvar side. Diskusjon i klassen etterpå.

Dele ut skjema om personskildring osb. Del gjerne inn i grupper for å få diskusjon. Felles gjennomgang før ein startar på siste del. Den delen skal gjerast individuelt og leverast inn for kommentar.

Klassediskusjon går inn som ein del av det munnlege vurderingsgrunnlaget.