Muntlig instruksjon

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene gjennomføre muntlig instruksjon på verksted. På forhånd er det nødvendig at norsklærer går gjennom sjangeren instruksjon.

Elevene skal uttrykke seg muntlig ved å instruere hvordan arbeidsredskaper, metoder og utstyr fungerer. Det er viktig at de er mottakerbevisste. Instruksjonen kan gjennomfører individuelt eller i par.

Kompetansemålene som er vedlagt gjelder for norsk, byggfag og elektro. Men opplegget er overførbart til andre utdanningsprogram.

Vurdering i norsk og programfag.

Laget av:

Linn Økland, FYR- koordinator

Asbjørn Lura, programfaglærer Bygg- og anleggsteknikk

Bernt Soland, programfaglærer Bygg- og anleggsteknikk

Ranveig Lode Berntsen, programfaglærer Elektrofag

Elevene får gjennomgang av sjangeren instruksjon i norsktimene.

Deretter gjennomføring av instruksjon på verksted.

Verksted, utstyr og redskaper.