Food and Nutrients

Beskrivelse: 

Innføringsoppgaver i emnet næringsstoffer. Elevene lager en liste over hva de selv har spist dagen før, plasserer disse matvarene i en matsirkel, øver på ordene på Quizlet, søker informasjon om hvilke næringsstoffer hver enkelt matvare inneholder, og samtaler om hva de evt. bør spise mer eller mindre av.

Etter økta skal elevene kunne:

  • snakke om hva de vanligvis spiser
  • finne informasjon om hvilke næringsstoffer maten de har spist inneholder
  • plassere de ulike matrettene i en matsirkel og si hvilke matgrupper en slik sirkel inneholder
  • vurdere egne matvaner og samtale om dette

Elevene jobber individuelt med alle oppgavene bortsett fra den første og den siste, men kan med fordel sitte to og to og hjelpe hverandre underveis.

Det er ikke alltid så lurt å la elevene skrive ned hva de spiste i helga, ettersom dette ikke gir et helt reelt bilde av kostholdet deres. F. eks. kan det hende at de bare skriver "pizza".

PC, kopi av oppgaver