Logg og prosjekt til fordypning

Beskrivelse: 

Elevene fører ukentlig logg over de oppgavene de utfører i programfaget. Loggen kan skrives i norsktimene eller den kan være hjemmelekse. Etter 2-3 mnd. får elevene en større oppgave hvor de må gjøre rede for og reflektere over opplæringen i perioden.

Læringsmål

  • Kunne gjøre notater underveis i en arbeidsprosess. Kunne skrive tekst med hovedpunkter og god oversikt.
  • Kunne reflektere over egen utvikling.

Grunnleggende ferdigheter

  • Å kunne uttrykke seg skriftlig.
  • Å kunne bruke digitale verktøy.

Elevene fører ukentlig (eller daglig) logg over de oppgavene de utfører i programfaget. Loggen kan skrives i norsktimene eller den kan være hjemmelekse. Etter 2-3 mnd. får elevene en større oppgave hvor de må gjøre rede for og reflektere over opplæringen i perioden.

Egenvurdering er lagt inn i loggskjemaet.

Norsk

Norsklærer vil vurdere det norskfaglige; oversikt, språkføring, rettskriving. Kan gjøres fortløpende (dvs. hver dag/uke)

Programfag

Programfaglærer vil vurdere det byggfaglige; er relevant fagstoff tatt med. (Kan gjøres fortløpende)

Heldagsoppgaven kan vurderes både av norsklærer og programfaglærer.

Avhengig av samarbeid norsklærer og programfaglærer.