Blå amason. Å lese novelle på yrkesfag

Beskrivelse: 

Opplegget skisserer ulike muligheter for å utnytte novellen "Blå amason" av Gro Dahle, både i førlesingsfasen og som etterarbeid.

Før-lesing

Hva er feil med overskriften?

Inn i teksten

1) På detektivjakt

2) Beskrivelser og bilder

Videre arbeid

1) Politianmeldelse eller rapport

2) En av jentenes versjon

3) Presentasjon av bil

4) Presentasjon av amasoner

Samtale om innholdet. Har amasone-perspektivet noe å si for forståelsen?

Vurdering av eventuelle presentasjoner eller skriftlige oppgaver.

Internettilgang