Samtale om en vegg

Beskrivelse: 

Hensikten med dette undervisningsopplegget er å skape en samtalesituasjon der elevene anvender fagspråk og øver seg på å møte en kunde. Kunden ønsker en fagmann som skal bygge en vegg og har bedt om et møte på forhånd for å få sakkyndig informasjon, diskutere framgangsmåte og materialbruk. Presist språk, evne til å gi gode forklaringer (ikke velge den korteste) og møte kunder er viktig.

Opplegget involverer faglærer i norsk og programfag. Dette er et lite opplegg med fokus på muntlige ferdigheter.

Introduksjon

Forberedelse for elevene

Presentasjoner

Egenvurdering:

Elevene skriver en logg etter at de er ferdige, kommenterer hvordan de opplevde situasjonen og hva de manglet av kunnskap for å gjøre en bedre jobb. Hvor godt lærte de å svare presist? Hvor godt lærte de å gå inn i rolle?

Hverandrevurdering:

Faglærerne lager et vurderingsskjema på forhånd, sammen med elevene. Det bør være et avkryssingsskjema, med de mest sentrale delene først. Elevene gir hverandre tilbakemelding på skjemaet i par.

Faglærerne bør vektlegge elevenes evne til presis språkbruk og vurdere om de velger «letteste og raskeste» vei ut av samtalesituasjonen, om de kan forklare hvordan man bygger en vegg, og om de viser vilje til å gjøre en god jobb.

Gjennomføres i verksted og klasserom.