Firmaet. Å orientere seg mot arbeidslivet

Beskrivelse: 
  • Elevene skal orientere seg mot en framtidig arbeidsplass. Opplegget er vesentlig ment for norskfaget, men krever også en del kunnskap om arbeidslivet.
  • Elevene bør kjenne normer for samtaler i arbeidslivet.
  • Elevene bør forstå sentrale begreper i utlysningstekster.
  • Elevene bør kjenne sentrale sjangre knyttet til søknadsprosessen.

Opplegget gjennomføres i norskfaget, og involverer ikke andre fag direkte.

Ressurser

1) Velge yrke

2) Lage firmabeskrivelse

3) Lyse ut stilling

4) Søke på stillinger

5) Intervjue og bli intervjuet

Her har elevene mulighet til å arbeide sammen underveis, og de kan være med å avtale vurderingskriterier selv, etter at de har arbeidet med formelle tekster i læreboka. De kan også være med å lage vurderingskriterier for intervjudelen, samt at de her bør vurdere egen innsats.

Klasserom