Fra skogen til havet eller Fra skogen til huset

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en PowerPoint-presentasjon om kjøkken- eller trebåtbygging. Presentasjonen skal blant annet inneholde valg av modell, materialvalg, oversikt over nødvendig utstyr og kostnadskalkyle.

Læringsmål:

  • Å kunne finne informasjon eller opplysninger som er relevant for oppgaven
  • Å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i tekstene og samtidig å reflektere over dem
  • Å snakke sammenhengende om et tema i eget programfag
  • Sosiale ferdigheter (kommunikasjon; å snakke og å lytte)

Sluttprodukt: PowerPoint-presentasjon

1.Elevene skal først bli presentert en video om trebåtbygging/kjøkkenbygging:

2.Etter at de har sett videoen og reflektert rundt stegene i prosessen, får de oppgaven (vedlegg 1). Elevene arbeider i grupper eller i par.

3. Muntlig framføring med karakter.

Læreren kan bidra gjennom god/tilpasset veiledning, oppfølging og konstruktive tilbakemeldinger underveis.

Sluttvurdering av PowerPoint-presentasjonen.

Klasserom

Internett