Samefolkets dag

Beskrivelse: 

Elevene skal lære om tradisjonell samisk matkultur og samenes språklige og litterære historie.

I norskfaget:

 • Bli kjent med samisk sakprosa i oversettelse til norsk
 • Få innblikk i den norske flerspråklige situasjonen
 • Reflektere over samenes situasjon som språklig minoritet

I kokk- og servitørfaget:

 • Bli kjent med og presentere tradisjonell samisk matkultur
 • Planlegge og gjennomføre tradisjonelt samisk måltid
 • Lage en meny med mat og drikke, presentert som en sammensatt tekst
 • Starte med en opplevelse: Se filmen Kautokeinoopprøret i programfaget:
 • Innføring i tradisjonell samisk matkultur
 • Lage samisk mat av samiske råvarer – fra jord til bord
 • Komponere en meny
 • Planlegge, tilberede og servere et måltid

I norskfaget:

 • Lese sakprosatekst i oversettelse fra samisk
 • Innføring i norsk språkhistorie og i flerspråklighet
 • Øve på muntlige presentasjoner
 • Skape en sammensatt tekst (meny)
 • Drøfte samisk tradisjonell matkultur med utgangspunkt i samtidstekst
 • Elevene skriver en kort egenvurdering i form av et refleksjonsnotat, der de vurderer egen prosess og resultat
 • Involverte lærere gir framoverrettet veiledning og råd underveis
 • Vurdering av praktisk-muntlig og skriftlig presentasjon