Mattradisjoner i Norge

Beskrivelse: 

Opplegget brukes som introduksjon til norsk tradisjonsmat og kultur.

Elevene velger seg en tradisjonsrett som de presenterer.

Læringsmål

1. Elevene skal kunne tilberede en tradisjonsrett.

2. Elevene skal kunne noe om bakgrunnen for retten.

3. Elevene skal kunne holde en muntlig presentasjon.

4. Elevene skal kunne skrive logg.

Elevene deles i grupper på 3-4 elever.

De to første timene brukes til at hver og en finner en tradisjonsrett de vil presentere kort for gruppa (kjøtt, fisk, suppe, bakverk, sylting osv.). Etter dette bestemmer gruppa seg for en av disse som de skal arbeide videre med.

Resultatet skal være en muntlig fremføring, en visuell del (PP, livefremføring, video) og en skriftlig del (resepter, logg, fagtekst). Samtlige medlemmer må delta både i arbeidet og i presentasjonen.

Maksimal lengde på presentasjon er 10 minutter. Lærerne utarbeider i samarbeid vurderingskriterier.

Det legges opp til følgende læringsfremmende egenvurdering:

1 Du skal si hvordan du tilegner deg nytt stoff best (lese, høre, se)

2 Hvordan avgrenset dere oppgaven?

3 Hvordan fungerte en slik oppgave for deg?

4 Er det andre metoder du mener hadde passet bedre?