Byggeinstruksjon for mora til norsklæreren

Beskrivelse: 

Dette ble etablert som et ikke veldig planlagt tverrfaglig prosjekt mellom norsk og programfag innen Vg2 Byggteknikk på Rosthaug vgs. høsten 2013.

Lærere:

Produksjon: Nils-Anders Tangen

Bransjelære: Bjørn-Erik Buøen

Norsk: Rune Sørensen

Elevene i Vg2 Byggteknikk fikk denne oppgaven:

Skriv en logg fra arbeidet med å sette opp en garasje. Når hele eller deler av garasjen er satt opp, skal du lage en instruksjon for oppsetting av garasje som selv mora til norsklæreren kan forstå.

Mal:

Tittel

 1. Innledning: Hva, hvem, hvor, når, hvilken, hvorfor.....
 2. Læreplanmål
 3. Tegninger
 4. Grunnlagsarbeid (måling, nivellering o.l.)
 5. Verktøy og materiallister
 6. HMS-krav
 7. Byggeprosess

a) ...

b) ...

c) ...

Elevene leverte inn instruksjonen med bilder etter halvgått løp til første termin og fikk vurdering på denne teksten. De skal levere ferdig tekst når garasjen er ferdig våren 14.

Her er et eksempel på et elevsvar med en side fra en instruksjon. Den bærer mer preg av å være en logg enn en instruksjon. Teksten bør bearbeides for å dekke kravene om forståelig språk.

1.Før vi skal sette på bunnsvilla måtte vi merke av bunnsvilla og toppsvilla helt likt slik at når vi skulle sette opp reisverket, ble det helt i lodd.

 

Bilde

2.Før vi la på bunnsvilla la vi på grunnmurspapp. Vi legger på dette slik at fuktighet fra ringmuren ikke skal trekke opp i bunnsvilla og videre oppover i reisverket

 

Bilde

3.Før vi satt fast bunnsvilla dobbeltsjekket vi at merkinga med toppsvilla var 100% korrekt.

 

Bilde

4.Like før vi satte fast bunnsvilla festet vi isolasjon på bunnsvilla. Det gjorde vi fordi varmen ikke skal trekke ut av bygget, eller at kulden kommer inn. Vi festet isolasjonen med en stiftehammer med et par stifter (ca40cm mellomrom)

 

Bilde

Dette tverrfaglige prosjektet ble fanget opp av NRK Østafjells, og det kom et innslag på NRK Dagsrevyen 20.1.14:

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte99012014/20-01-2014 (7:42)

Fra læreplanen i norsk:

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv

Fra læreplanen i produksjon, VG2 Byggteknikk

 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • velge ut, bruke og bearbeide materialer tilpasset arbeidsoppgaver
 • lese og bruke tegninger og beskrivelser
 • bygge komplett, bærende yttervegg
 • bygge og montere et bjelkelag
 • montere forskjellige typer stillas og utføre sikring
 • velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • velge ut og bruke måleverktøy til å sette ut høyder og vinkler
 • foreta målinger og beregninger i forbindelse med konstruksjoner
 • følge krav til helse, miljø og sikkerhet
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • håndtere avfall og materialer i samsvar med krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk

Fra læreplanen i bransjelære, VG2 Byggteknikk

 • tegne skisser og konstruksjoner i målestokk
 • bruke digitale verktøy til å lage tegninger og foreta beregninger
 • gi eksempler på hvordan avtaleverket regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet som er relevant for byggteknikk
 • gjøre rede for egenskapene til de vanligste materialene som brukes i byggteknikk

Byggeaktiviteten foregår to dager i uka, og vi brukte norsktimer til å oppdatere teksten. Elevene skrev hver sin tekst. Bildene delte de på Facebook.

Elevene får vist hva de kan innenfor programfagene i norsktimene. Det gir dem selvtillit. De lærer også å bruke fagspråk skriftlig noe som er relevant for videre yrkesliv. I tillegg må de ta hensyn til mottakere som ikke er byggfagkyndige. Det vil de kunne møte f. eks. i møte med byggherrer, i byggemøter og liknende.

Passende byggeoppdrag i programfagene. Vi var heldige å få denne garasjen som prosjekt. Den er passe stor, og det dekker en del av læreplanmålene innen produksjon. I tillegg skulle elevene tegne garasjen i bransjelære.

I norsk brukte vi Word og et oppsett med tabell. Bildet til høyre og teksten til venstre. Enkelt og greit.