Shakespeare in Fashion - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

I dette opplegget lærer elevene å se dagens moter i sammenheng med moter fra Shakespeares tid – drakthistorie er et nøkkelord. Muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter øves.

Relevans: Bruke elevenes interesse for programfaglige områder (klesdesign) i engelskopplæringen

Yrkesretting: Forberede elevene engelskfaglig på framtidig yrke

Bilde: Jessica av Samuel Luke Fildes (1843-1927). Shakespeare Illustrated (Wikimedia Commons).

Læringsmål: Eleven skal kunne:

- bruke internett til å gjøre seg kjent med dagens designere samt drakthistorie fra renessansen

- engelsk vokabular for tekstildesign (klesplagg, farger, drakthistorie

- bruke innøvd vokabular til skriftlig å beskrive et moderne motedesign basert på renessansens drakter

- presentere muntlig et moderne motedesign basert på renessansens drakter

Forberedelser - lærer:

Snakke om Shakespeares liv og verk, gjerne også om renessansens idealer

Laste opp i læringsplattform eller kopiere gloselister

Sjekke lenker.

Plan for opplegget:

Step 1: Tuning in/presenting Renaissance Fashion

Vise bilder fra renessansen, f. eks. fra denne siden: 16th Century Costumes (en slideshare presentasjon, omfattende, men lærer kan velge ut noen bilder)

Step 2: Study fashion on the Internet

Elevene kan studere følgende webside: Upcoming Fashion Trends: Modern Renaissance. Nettvante elever kan evt. finne sine egne relevante sider.

Step 3: Practising vocabulary

Elevene øver på glosene ved å bruke de tre vedlagte gloselistene (Arbeidsark 1, Arbeidsark 2,Arbeidsark 3). Gjerne lekseøving, uformelle gloseprøver og øving med medelev.

Step 4: Assignment (practising)

- Search the Internet, find an outfit either from the Renaissance period, or a modern outfit inspired by the Renaissance.

- Describe the design in detail, using the vocabulary lists (se Ressurser).

Step 5: Presenting your chosen design orally

Elevene viser antrekket på skjerm og beskriver det på engelsk foran klassen, evt. i mindre grupper.

Step 6: Written test

Oppgave f. eks. som i Task 1

Task 1: Lærer velger ut tre motebilder og må sørge for å velge andre antrekk enn de elevene valgte i Step 3. Bildene kan f. eks være fra en av Alexander McQueen sine kolleksjoner (se hans hjemmeside, kolleksjoner for flere år tilgjengelig), Dolche & Gabbana, eller andre. Wikimedia og Flickr har også bilder som kan benyttes under Creative Common lisens.

Assignment:


Choose one of the fashion designs. Describe the chosen design, as detailed as possible. Can you spot any traces of Renaissance clothing in the outfit? Give your personal evaluation of the chosen design.

Oral presentation (in Step 5 above):


Informal peer evaluation: Medelevene framhever 3 positive sider ved medelevenes presentasjon (f.eks. gloser de lærte, bildebruk, uttale etc.)

Written test (in Step 6 above):


Læreren vurderer språk og innhold i beskrivelsen med særlig vekt på elevens bruk av innøvd fagvokabular og referanser til drakthistorie.

Elevkommentarer:

Elevkommentarer etter gjennomført prosjektet: "Some of us are planning on studying design etc. abroad after we’re finished here, so it’s good to know the most important words". (Jente, 17)

"I really hope that we can have more of these assignments and learn more vocabulary that we actually need". (Jente, 17)

Oppfølging:

Se filmen “Shakespeare in Love”, studere draktene i filmen.

PC, nettilgang