Bokelsker

Beskrivelse: 

Elevene skal lese en novelle, analysere den og reklamere for den. I reklamearbeidet skal elevene lage et forsidebilde som de selv analyserer. Muntlig framføring med Power-Point Presentasjon.

Læringsmål:

  • Å kunne finne informasjon eller opplysninger som er relevant for oppgaven
  • Å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i tekstene og samtidig å reflektere over dem.
  • Å snakke sammenhengende om et tema i eget programfag
  • Sosiale ferdigheter (kommunikasjon- å snakke og å lytte)

Ressurser

Første timen skal elevene (to og to) velge en novelle som utgangspunkt for novelle- og reklameanalyse, og de skal da lese novellen.

Etter å ha lest novellen, skal elevene lage en Power-Point Presentasjon der de analyserer novellen ved å følge malen for novelleanalyse (vedlegg 1).

Presentasjonen skal i tillegg inkludere et reklamebilde (laget av elevene), og dette skal også analyseres. Elevene kan for eksempel bruke malene for reklameanalyse på side 102 og 116 i boka Signatur 2.

Muntlig framføring med Power-Point Presentasjon.

Elevene får tilbakemeldinger og karakterer på den muntlige presentasjonen. Læreren kan bidra gjennom tydelig klasseledelse, god/tilpasset veiledning, oppfølging og konstruktive tilbakemeldinger. Læreren kan bidra ved å konkrete spørsmål til elevene som:

  • Kan du forklare hva ... betyr?
  • Hvorfor er det viktig at ...?

Læreren kan også stille mer overordnete spørsmål som:

  • Hva er det med novellen som du ønsker å uttrykke i reklamen?
  • Hva vil du legge vekt på i presentasjonen?

Elevene får tilbakemeldinger og karakter på den muntlige presentasjonen.