Fordøyelsessystemet

Beskrivelse: 

Denne øvelsen passer godt for en gruppe på 3-6 elever. Her får elevene øvelse i å samarbeid om et felles produkt, fordøyelsessystemet, i forholdet 1:1. I tillegg skal de ulike fordøyelsesprosessene tas med. Et av målene ved øvelsen er å gjøre eleven(e) i stand til å vurdere størrelsesforhold i fordøyelsessystem hos mennesker. I tillegg er dette en øvelse som kan brukes til repetisjon av fordøyelsessystemet.

Resultatet kan hentes frem senere i for bindelse med celleånding, regulering av blodsukker ol.

  1. Elevene deles inn i grupper (eks 5 elever i hver gruppe).
  2. Gruppen setter seg sammen i 30 minutter og planlegger hvordan de skal løse oppgave, fordeler oppgaver osv.
  3. De tegner, legger inn fakta osv.
  4. Det ferdige produktet henges opp veggen.
  5. Elevene i gruppen presenterer det ferdige resultatet for de andre i klassen.

Gir den enkelte eleven større forståelse av størrelsesforhold i fordøyelsessystemet hos mennesker.Resultatet kan vurderes ved at gruppen presenterer. Det egner seg godt med en quiz fra fordøyelsessystemet i etterkant av øvelsen.

Papirrull (1m bredde og 10m lengde)

Skrivesaker, fargblyanter, tusj

Målebånd

Tape, lim, saks