Enkel simulering av drivhuseffekten

Beskrivelse: 

Det at atmosfæren vår begrenser ernergiutsrålingen fra jorda kalles drivhuseffekten. Denne effekten er et bilde på at atmosfæren, i likhet med drivhus, holder energien innfanget. I media skiller man mellom naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt. Den totale drivhuseffekten er en kombinasjon av disse to. Drivhuseffekten er altså kort sagt atmosfærens evne til å slippe gjennom sollys og samtidig holde på mesteparten av varmen som sola gir oss.

Denne øvelsen simulerer denne effekten på en enkel måte. Her skal vi bruke termometer til å måle temperaturen i to forskjellige beger, med og uten plastfolie. Målet med øvelsen er å bevisstgjøre den enkelte elev på hvordan drivhuseffekten fungerer.

Fordel isbitene likt mellom begerglassene (8 stk. pr. begerglass) og tilsett 100 ml vann til hvert av begerglassene.

Plasser et termometer i hvert av begerglassene.

Tett det ene av begerglassene med plastfolie (se bilde 1 i vedlegget).

Plasser bygglampen i passe og lik avstand til begerglassene, og slå på lampen.

Begynn målingen / logging av temperaturene i begge begerglassene. Velg passe tidsintervaller, for eksempel hvert 5 min.

Eleven skal kunne se at begerglasset med plastfolie fungerer som et drivhus som bidrar til at varmen ikke slippes ut, og at dette gir høyere temperatur og raskere issmelting sammenlignet med begerglasset uten plastfolie.

Eleven skal kunne se likhetstrekkene i dette enkle simuleringsforsøket og drivhuseffekten.

Eleven skal kunne vurdere usikkerhet og feilkilder i forsøket.

2 stk begerglass 500ml

2 x 8 isbiter

100 ml målesylinder

Enten 2 termometer og klokke eller logger (eks Explorer GLX med 2 termometer)

Bygglampe 300 W