Produksjon og markedsføring av kosmetiske produkter

Beskrivelse: 

Dette er et tverrfaglig prosjekt i naturfag og programfag på service og samferdsel.

Lærer har gjennomgått læreplanmålene i Ernæring og helse med fokus på kosmetikk og hovedbestandeler i kosmetiske produkter.

Klassen deles inn i grupper på 3-5 elever.

En såpe eller hudkrem produseres i naturfag på naturfagrommet (siden det lett kan bli litt søl mm). Produksjonsprosessen må planlegges med tanke på form, farge, konsistens, lukt, bruksområde, markedsføring og målgruppe:

1-2 uker brukes i planlegging og kommunikasjon og service til å utarbeide markedsplan, emballasje, logo og reklamefilm, samt beregne pris.vurdere kundegrunnlaget for en enkel forretningsidé som består av hoved- og tilleggsleveranser

-forklare og bruke begrepene marked og markedsføring, og utarbeide en enkel markedsplan

-vurdere faktorer som har betydning for prisfastsettelse og beregne pris på produkter og tjenester

For et utvidet opplegg kan eventuelt kompetansemål fra norsk og drift inkluderes. Opplegget kan også knyttes til ungdomsbedrift/ entreprenørskap.

1.Planlegging: Elevene må planlegge produkt, prisnivå og målgruppe før produksjonen starter (Planlegging)

2.Produksjon: Elevene produserer produktet (Naturfag). Her informeres elevene om faktorer som har betydning for prisfastsettelsen.

3.Markedsføring: Elevene utformer logo, emballasje og reklamefilm.

4.Prissetting: Selvkost/bidragskalkylen (Planlegging)

5.Presentasjon: Redegjøre for prosess og presentere produkt, logo, emballasje og reklamefilm (Kommunikasjon og service)

Elevene skal få kompetanse i å produsere, markedsføre og selge eget produkt/idè.

Vurdering for læring:

-Lærer veileder underveis.

-Elevene egenvurderer gruppen ut fra de gitte vurderingskriteriene.

-Læreren lager klare vurderingskriterier, ut fra egne prioriteringer og elevenes forutsetninger.

Vurdering av læring:

-Lærer fra naturfag, planlegging og kommunikasjon er til stede på presentasjon.

-Individuelle karakterer i alle involverte fag.

Naturfagrom eller annet egnet rom med nødvendig utstyr til produksjon av hudkrem.

Sikkerhetsvurdering for lab.arbeid er en forutsetning.