Solovn, tverrfaglig prosjekt i naturfag, matematikk og TIP

Beskrivelse: 

Følgende undervisning bør lærer ha gjennomgått på forhånd:

 • Gjennomgang av solfangere bør være gjort.
 • Global oppvarming er lurt å ha drøftet
 • Areal og volum er gjennomgått
 • Tas sammen med kompetansemålet i økonomi
 • Gruppearbeid, lærer deler inn gruppene (med 3 elever pr. gruppe)
 • PC med internettilgang
 • Tips om søkeside/ord på solovn
 • Arbeidstegning godkjent av lærer
 • Gjennomføre byggingen av modellen og testing (forskerspiren)
 • Godkjent modell av lærer: Start med prototypen på verkstedet.

Vurdering for læring.

 • Nøyaktighet
 • Funksjonalitet
 • Dokumentasjon
 • Hypotesetestinger
 • Godkjente arbeidstegninger
 • Resultat
 • Samarbeid
 • Praktisk kompetanse

Egnet rom for produksjon av solovnen (Naturfagrom)

Til modellen trengs:

 • Papp
 • Aluminiumsfolie
 • Gaffatape
 • Saks
 • Gradskive
 • Linjal
 • Termometer
 • Plastfolie
 • Arbeidslampe

Prototypen:

 • Ulike metaller
 • Pleksiglass
 • Div. verktøy og utstyr.