Being a Welder

Beskrivelse: 

Elevene skal jobbe med en tekst om sveise intervju og annen informasjon om yrket. Aktiviteten Role-reading er inspirert av «Cooperative Learning». I tillegg skal elevene jobbe med begreper innenfor ansvar og ferdigheter innenfor sveiseyrket. Elevene jobber med lesing av fagtekst, ordinnlæring og eventuelt skriving av informativ tekst.

Opplegget skal enten føre til en kort informasjonsbrosjyre eller en muntlig fremføring som kan vises til elever fra 10. klassetrinn som er på besøk.

Elevene skal i gruppe på 4 lese en tekst om sveiseyrket. De skal fordele teksten mellom seg slik at det blir en del på hvert gruppemedlem. Her kan det være lurt om lærer fordeler teksten, slik at første elev leser avsnitt 1, mens elev 2,3 og 4 leser to avsnitt hver. Lærer bør også styre hvem som er første leser, da denne delen er noe enklere å lese.

Lærer forklarer før lesing hva de ulike roller må gjøre.

Role Reading

Elevene deles i grupper på fire deltakere, og får ulike roller:

  1. «Reader» (Group leader) – leser første avsnitt, og styrer gruppearbeid.
  2. «Detective» - stiller spørsmål om avsnittet for gruppen.
  3. «Summarizer» - gir en kort muntlig oppsummering/sammendrag av avsnittet.
  4. «Word Master» - kommer med forslag om nøkkelord fra avsnittet.

Teksten “What’s it really like?” (se intervju på http://www.myjobsearch.com/careers/welder.html) jobbes med i grupper – alle elevene bytter rolle en gang i løpet av lesingen.

Ordinnlæring.

Forslag 1: Hver gruppe deles inn i to par. Par 1 jobber med Responsibilities, par 2 jobber med Skills. Hver gruppe skal nå rangere punktene i to grupper (Primær og sekundær) og begrunne sine valg. Deretter legges dette frem for resten av gruppa.

Forslag 2: Alle punktene i Skills og Resposibilities klippes opp på små lapper. Elevene skal sortere lappene i to grupper, Skills og Resposibilities og begrunne sine valg.

Viderearbeid: Wordle: Wordle lages ut fra en skriftlig tekst om ansvar og oppgaver en sveiser påtar seg, i tillegg til hvilke kunnskaper en sveiser må ha.

Skriftlig/muntlig: Elevene skal lage en skriftlig info-brosjyre, eller forberede en muntlig presentasjon av yrket for en 10.klasse som kommer på besøk (Kan også brukes for PTF-elever på vg1). Brosjyren og presentasjonen skal handle om hvordan det er å studere VG2 Industriteknologi-sveising på skolen. Wordle kan gjerne være en del av brosjyren.

  • Skriftlig karakter gis for brosjyre.
  • Muntlig karakter gis for fremføring.
  • Lærer må eventuelt kopiere og klippe opp punktene i Resposibilities og Skills.
  • Teksten What is it really like? kopieres opp.