Salgsbrev på engelsk/norsk

Beskrivelse: 

Elevene har i oppgave å kontakte en kunde i England/ Norge med et konktet tilbud på ??? (produktet kan hver enkelt lærer tilpasse)

Gjennomgang av brevoppsett, hva et salgsbrev inneholder og hvordan man bruker IKT som redskap

Dette kan brukes både på vg1 og vg2, da med andre kompetansemål f. eks knyttet til planlegging. Kan også utvides til muntlig fremføring som kan kobles til flere mål i faget markedsføring og salg

Pc