Er det sunt med kosttilskudd? Argumentativ oppgave

Beskrivelse: 

Metode: Elevene jobber i gruppe på tre og tre med å innhente informasjon. Grunnleggende ferdigheter: kunne lese, skrive og framføre. Sluttprodukt: Argumentativ tekst ca en A4 side der alle kilder beskrives og vurderes, samt framføring på 5-10 minutter. Teksten skal baseres på minst fire kilder fra internett.

Dette prosjektet passer best etter at man har gjennomgått kapittelet om ernæring og helse i naturfag, samt kapittelet om informasjonsinnhenting i planleggingsfaget.

Elevene bruker 7 timer til informasjonsinnhenting. En time settes av til framføring.

2 naturfagstimer og 6 planleggingstimer (1 undervisningsuke). Dette inkluderer framføring.