Forretningsidé

Beskrivelse: 

Fotograf: Gorm Kallestad. Leverandør: NTB scanpix- Creative Commons license icon

HOVEDIDÈ

Elevene finner selv et produkt og lager en enkel forretningside, oppgaven skal skrives på norsk og fremføres på engelsk.

Grunnleggende ferdigheter:

  • Lese fagtekst.
  • Lage et skriftlig grunnlag på norsk for en valgfri digital presentasjon. Grunnlaget skal leveres inn som et word-dokument.
  • Den digitale presentasjon skal være på engelsk.
  • Eleven skal selv beregne og avsette bruk av gitt arbeidstid.

Metode: Parvis


Læringsmål:
Samarbeid, kunne forstå og bruke forretningside, anvende fagterminologi både på norsk og engelsk, kunne presentere og bruke digitale verktøy som hjelpemiddel.

Forslag:

1. økt - Planlegging: Introdusere oppgave (lærer), dele elevene i grupper (lærer). Gjennomgå teori (lærer). Disposisjon av tid (elev). Finne teori (elev).

2 - 3 økt - Introdusere engelsk ord og uttrykk (engelsklærer)
Jobbe med oppgave: innlevering og lage fremføring.

4. økt - Framføring på engelsk og innlevering.

Rom, pc, smartboard/prosjektor.