Konflikthåndtering i rollespill

Beskrivelse: 

Norsk VG2

  • Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
  • Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
  • Kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

Sikkerhet VG2

  • Vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner

Grunnleggende ferdigheter: Muntlige og digitale

Metode: Rollespill

Sluttprodukt: Lage film som kan vurderes av lærer i Sikkerhet og Norsk. Filmen skal kunne vises for klassen.

Vise nettressurser på forhånd.

CASE

Hendelse på et utested, en gjest er til sjenanse for øvrige gjester og ansatte. Hvordan kan du som servicemedarbeider/vekter løse denne situasjonen? Argumenter/begrunn din løsning. Presenter dette gjennom å lage en film der dere spiller de ulike rollene i konfliktsituasjonen.

Gjennomgå noe teori på forhånd; konflikthåndering, muntlig aktivitet, argumentasjon, virkemidler i film, det å lage film.

Denne ideen kan knyttes opp mot flere fag, avhengig av konfliktsituasjonen; f.eks. personalkonflikter, budsjettprosessen i en bedrift, diskusjon om hotellregningen - har ikke tatt noe i minibar, renhold på rommet etc.

Elevene må kunne spille inn film, regner med at de fleste har mobiler som kan brukes til dette. Evt. låne skolens videokamera.