Hjelp skoleungdom i et annet land!

Beskrivelse: 

Innledning:

Gruppen skal starte en veldedig organisasjon hvor formålet er å hjelpe skoleungdom i en bestemt skole i et bestemt land (søsterklasse) med skolemateriell.

Oppgave:

1. Etabler kontakt med aktuell skole/klasse for å kartlegge behov

2. Lag en plan for anskaffelse av aktuelt materiale

3. Lag en plan for forsendelse av aktuelt materiale

4. Lag en kostnadsoversikt

5. Lag en finansieringsplan

6. Forbered en presentasjon for aktuelle sponsorer/aktører

7. Gjennomfør presentasjonen

8. Hvis dere tør: Gjennomfør prosjektet!

Dette undervisningsopplegget passer best etter gjennomgang av kompetansemålene som oppgaven omfatter

Ikke prøvd ut i praksis enda, men gi gjerne tilbakemelding her etter gjennomføring. Opplegget ble lagt i forbindelse med nettversksamling for Service og Samferdsel, Buskerud.