An Electric Interview

Beskrivelse: 

(gratis fra Dreamstime) © Cristian Nitu | Dreamstime Stock Photos

Opplegget handler om å intervjue en annen elev på norsk eller engelsk om arbeid med et system fra programfag. Elevene jobber videre med intervjuet ved å skrive det ned og oversette til engelsk, og så brukes det til å skrive brukerveiledning eller sammendrag om systemet. Intervjuet kan også gjennomføres på engelsk.

Grunnleggende ferdigheter: Muntlige ferdigheter, å kunne skrive, og digitale ferdigheter.

Forberedelse

  • Engelsklærer går igjennom teori om intervjuteknikk.
  • Elev bestemmer det det faglige temaet – programfaglærer godkjenner.
  • Eleven må formulere spørsmål veiledet av engelsklærer.

Plan

  • Alternativ 1: Elever intervjuer hverandre på norsk. Intervju tas opp underveis. Intervjuer kan skrive notater om svar som fås. Elever renskriver intervju og oversetter det til engelsk.
  • Alternativ 2: Elever intervjuer hverandre på norsk. Intervju tas opp underveis. Intervjuer kan skrive notater om svar som fås. Elever skriver enten et sammendrag av intervju eller en brukerveiledning om systemet på engelsk.
  • Alternativ 3: Elever intervjuer hverandre på engelsk om et faglig tema. Eleven velger om de vil renskrive intervju, skrive sammendrag / brukerveiledning, eller levere en lydfil / videofil til vurdering.

Oppfølging

Elevene lager en liste med de nye tekniske ordene de har lært. Deretter lager de en Quizlet med ordene og jobber med å tilegne seg dem. De kan også dele settet med andre i klassen sin, samt jobbe i Quizlet med ordene medelever har brukt.

Engelsk: Vurdering av det skriftlige intervjuet (eventuelt det muntlige intervjuet, hvis intervju gjennomføres på engelsk).

Programfag: Vurdering av hvor godt faginnhold og hvor god brukerveiledning eleven gir gjennom den skriftlige teksten.

Underveisvurdering: Engelsklærer gir råd under forberedelser av intervju og forslag til spørsmål (om nødvendig).

Sluttvurdering: Elevene får karakter i engelsk og programfag.

Intervjuet skal helst tas opp, med videokamera / mobil / webkam. Engelsklærer må sørge for at utstyr er på plass.