Virkningsgrad

Beskrivelse: 

Hensikten med dette forsøket er å forklare på en enkel måte hva vi mener med virkningsgraden

i en gitt energiovergang, og hvordan kan vi måle den, samt hvordan kan vi øke virkningsgraden.

Ressurser

Forsøk og rapportskriving.

Godkjent / Ikke godkjent

Målesylinder, vann fra springen, vannkjele med lokk, kokeplate 500W-2000W, klokke, termometer.