Ordliste knyttet til programområdet

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en ordliste ut ifra utdanningsprogrammet de går på. Ordlisten skal inneholde navn på faguttrykk, verktøy, maskiner og utstyr elevene bruker på verksted på skolen. Elevene starter på ordlisten i starten av skoleåret. På den måten har elevene mulighet til å legge til ord løpet av hele skoleåret.

Elevene uttrykker seg skriftlig ved å lage en ordliste som skal være en sammensatt tekst.

Ressurser

Elevene starter på ordlisten ved skolestart og legger til ord og uttrykk frem til påske. Det er viktig at programfaglærerne hjelper med ordlisten og gir tips til hvilke ord og uttrykk som skal inn i ordlisten.

Vurdering i norsk og programfag.

En kan velge om en vil ha muntlig vurdering av ordlisten eller skriftlig.

Klasserom, pc