Profesjonalitet, arbeidsoppgaver, egenskaper og holdninger i et valgt yrke

Beskrivelse: 

Elevene velger seg et yrke innenfor helse- og oppvekstsektoren, og lager spørsmål til intervju som gjennomføres på aktuell arbeidsplass.

  • Elevene skal kunne bruke begreper fra eget utdanningsområde.
  • Elevene skal vise hvilke arbeidsoppgaver og egenskaper som er viktige.
  • Elevene skal kunne forklare hva det vil si å være profesjonell.
  • Elevene skal kunne dokumentere og forklare to arbeidsoppgaver.
  • Elevene skal kunne skrive et oversiktlig og strukturert intervju.

Sluttprodukt:

  • Skriftlig intervju og muntlig presentasjon
  1. Elevene jobber sammen i par og blir satt sammen av lærere etter valgte yrker (3 elever pr- gruppe)
  2. Elevene skal lage et skriftlig intervju som skal gjennomføres på en aktuell arbeidsplass for detteyrket. De må selv avtale med arbeidsplassen. Elevene får tid til å gjennomføre intervjuet (2 timer)
  3. Kompetansen skal vises ved et skriftlig intervju og en muntlig presentasjon for klassen på 5 minutter.

Egenvurdering