Kommuneprosjekt: Helse- og sosialtjenesten

Beskrivelse: 

Elevene skal "konstruere" en kommune som inneholder bygninger knyttet til oppvekst, kommunehelsetjeneste, fylkeskommunal helsetjeneste, statlig helsetjeneste og NAV. Elevene skal lage en forenklet plantegning av barnehage. Elevene skal presentere kommunen/bygningene i en muntlig presentasjon.

Læringsmål

Få kunnskap om hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert i:

 • Kommunen
 • Fylket
 • Stat

Få kunnskap om lovverk som regulerer helse - og oppvekstsektoren

Få kunnskap om hva helhetlig og tverrfaglig samarbeid innebærer og hvilke yrkesgrupper som samarbeider innenfor helse og oppvekstsektoren

Få kunnskap om hvordan man skriver en fagartikkel

Få kunnskap om muntlige presentasjoner, både som aktør og tilhører

Få kunnskap om hvordan innhente og vurdere informasjon fra internett

Sluttprodukt

Modeller og plantegning. Muntlig presentasjon. Skriftlig oppgave.

Gruppeoppgave

Praktisk:

Dere skal lage en “kommune” som skal inneholde følgende:

 • Bygninger som har tilbud innenfor oppvekstsektoren
 • Bygninger som har tilbud innenfor kommunehelsetjenesten
 • Bygning som har ett tilbud innenfor fylkeskommunenes helsetjenester
 • Bygning som har ett tilbud av de helsetjenestene som staten har ansvar for
 • NAV kontor
 1. Dere skal ut fra eget hode lage en forenklet skisse av en plantegning for en barnehage. Bygget skal inneholde følgende:
 • To aldersbestemte avdelinger (inkl. kjøkken, toaletter, stellerom etc.)
 • Fellesarealer
 • Møterom og kontorer
 • Utearealer

Bruk målestokk

Plantegningen skal bestå av 4 geometriske figurer. Dere skal selv bestemme mål oppgitt i meter.

 1. Muntlig fremføring:

Dere skal lage en presentasjon knyttet til de ulike bygningene hvor dere skal gjøre rede for følgende:

 • Hva slags tjenester
 • Hvem har ansvar for de ulike tjenestene
 • Hvem er brukerne
 • Hvilke lover regulerer tjenestene
 • Hvem arbeider i bygningene, hva slags utdanning har de
 • Hva er helhetlig og tverrfaglig samarbeid og hvilke yrkesgrupper samarbeider i de ulike tjenestene

Individuell oppgave:

 1. A. Skriftlig oppgave

Du skal skrive en fagartikkel hvor følgende tema skal belyses

 • Helhetlig og tverrfaglig samarbeid innenfor helse- og oppvekstsektoren
 • Veiledning som verktøy til et bedre tjenestetilbud for brukere av helse- og oppvekstsektoren
 1. Matematisk oppgave

Ta utgangspunkt i plantegningen av barnehagen

1. Hvor store er hvert av rommene.

2. Hvor stor er bygningen.

3. Regn ut byggets omkrets.

4. Ta utgangspunkt i modellbyen deres.

a). Regn ut volum til en av bygningene.

b). Regn ut overflaten til det samme bygget.

Vurdering for læring

 • Godkjenning og veiledning av plan for modell
 • Underveisvurdering av fagartikkel midt i perioden
 • Vurdering av disposisjon for muntlig fremlegg
 • Plantegningen skal leveres for veiledning, tilbakemelding og godkjenning.

Vurdering av læring

 • Modell og plantegning skal vurderes ift måloppnåelse. Dette blir en felles gruppekarakter.
 • Presentasjonen vurderes individuelt, her gis det karakterer
 • Individuell vurdering av skriftlig oppgave. Her skal det gis karakter både i yrkesutøvelse og norsk
 • Individuell vurdering av matematikkoppgaven
 • Se vedlegg for vurderingskriterier