Sukkermonsen

Beskrivelse: 

Elevene undersøker hvilke matvarer som finnes i skolekantina. Elevene lager video med forslag til nye matretter.

Læringsmål

  • Eleven skal lære hva karbohydrat er, og klare å skille mellom de ulike typene, samt følge anbefalte kostråd og velge de riktige karbohydratene når man velger matvarer.
  • Eleven skal benytte fagstoff på et annet språk som bakgrunnsstoff. Eleven skal også bli klar over sitt eget ordvalg på sosiale medier.
  • Eleven skal kunne regne ut og anslå en råvarepris på en matrett/matprodukt.
  • Eleven skal kunne presentere resultatene sine digitalt.

Sluttprodukt

Videopresentasjon på norsk og/eller engelsk.

Eventuelt gloseprøve engelsk

Elevene lager bedrifter som får ansvar for å utvikle ideer til nye matvarer i skolekantina. Ulike faser; idemyldring, kritikk, konkretisering. Sluttprodukt: Reklamevideo. Framføring på engelsk og/eller norsk.

NRK-programmet "Sukkermonsen".

- Elevene får benyttet og testet kunnskapene sine om karbohydrater fra naturfagtimene når de gjør researchen i skolekantina, samt mulighetene til å bygge videre på disse kunnskapene når de lager oversikten.

- De får skrivetrening ved å bruke vølskjema og oversette og skrive referatet på engelsk.

- Elevene kan spionere på hverandre og slik reflektere over eget arbeide og forbedre underveis.

- Digital ferdighetstrening når de bruker creaza mindomo og filmuniverset.

Videopresentasjon med faglig begrunnelse av nye eller reviderte matvarer/matretter

Gloseprøve i engelsk, evt presenter videoen også på engelsk.

PC med nettilgang. Klasserom. Skolekantine