Høna eller egget - hvem har det verst?

Beskrivelse: 

Diskusjon om etikk i kylling-/eggproduksjon. (Eller annen matproduksjon). Elevene presenterer en matreklame og peker på retoriske appellformer. Elevene skaffer informasjon fra matprodusenter som bakgrunn for videre refleksjon.

Læringsmål

  • Elevene skal kunne bruke saklige argumenter i diskusjon.
  • Elevene skal kunne samle inn og vurdere faktaopplysninger.
  • Elevene skal bli bevisst etiske problemstillinger.

Sluttprodukt

  • Etikkplakat for retaurant- og matbransjen
  • Diskusjon/skriftlig refleksjon: Hvor etisk er norsk matreklame?

Alle involverte lærere deltar.

Læreren viser elevene forskjellige eksempler på saker som kan åpne for diskusjon om etikk (for eksempel kyllingproduksjon, økologisk produksjon og kostnad/effektivitet).

Diskuterer elevens spontane reaksjoner, hvordan henger disse reaksjonene sammen med etikk? Hva betyr etiske avveiinger?

Fellesfag:

Tidsramme 4 t: Lærer viser eksempel og forklarer bruk av retoriske appellformer i matreklamer. Elevene får i oppgave å lage en presentasjon hvor de presenterer en matreklame og peker på bruk av retoriske appellformer.

Programfaget:

Tidsramme 3 t: Introduksjon om etiske problemstillinger. Elevene blir bedt om å innhente informasjon fra bedrifter i bransjen som de legger fram i klassen. Dette skal være utgangspunkt for klasseromsrefleksjoner om etikk i bransjen.

Elevene lager etikk-plakat for mat – og restaurantbransjen, og får løpende veiledning og råd underveis av lærerne for at produktet skal bli så godt som mulig innenfor de tidsrammene som gjelder.

Hva har du lært om etikk i din bransje? Elevene lager refleksjonsnotat.

Elevene diskuterer spørsmålet: Hvor etisk er norsk matreklame?